Kako ispuniti PO-SD obrazac?

Svake godine do 15. siječnja paušalni obrtnici su dužni predati ispunjen PO-SD obrazac Poreznoj upravi. Ispunjavanje i predaja PO-SD obrasca najjednostavnija je putem ePorezne – sustava u koji se možete prijaviti putem NIAS sustava koristeći vjerodajnice niske, značajne i visoke sigurnosne razine.

PO-SD obrazac ispunjava se prema ostvarenom prometu upisanom u KPR – knjigu prometa. Knjigu prometa svaki je paušalni obrtnik dužan voditi. U nju se upisuju primici od samostalne djelatnosti ostvareni gotovinskim ili negotovinskim putem u kalendarskoj godini.

Od 01. siječnja.2024. PO-SD obrazac ispunjava se u eurima – €.

Priprema prije predaje PO-SD obrasca

Kako bi što brže i jednostavnije ispunili obrazac donosim vam nekoliko savjeta kako se pripremiti prije predaje istog.

Paušalni porez

Pogledajte jeste li ispunili obvezu za plaćanje godišnjeg paušalnog poreza i u kojem ste iznosu izvršili uplatu. Paušalni se porez plaća tromjesečno prema rješenju Porezne uprave koje ste zaprimili ako ste prvi puta otvorili obrt ili prema poreznom razredu kojem pripadate ovisno o prošlogodišnjim ukupnim primicima.

Ukupni primici

Ako je knjiga prometa redovno ispunjavana zbrojite gotovinske i negotovinske naplaćene primitke u godini. Ovdje ulaze i računi naplaćeni iz protekle godine, no ako su plaćeni u godini za koju podnosite PO-SD obrazac morate ih uvrstiti u zbroj ovogodišnjih primitaka.

Promet po žiro računu

Ako niste pratili mjesečne promete po žiro-računu iste možete provjeriti i na kraju godine. Provjerite slaže li se broj primitaka u KPR-u s prometom po izvodima. Ako postoje razlike navedite ih u dopisu kojeg predajete uz PO-SD Poreznoj upravi.

Ispunjavanje PO-SD obrasca

Kada imate pripremljene sve potrebno krenite u ispunjavanje PO-SD obrasca. Odaberite razdoblje za koje ispunjavate obrazac.

U polje u ostvarenim primicima unesite iznose naplaćene gotovinom i iznose naplaćene bezgotovinskim putem. Zbrojite ta dva iznosa i upišite u polje III.3.

U polje IV. – godišnji paušalni dohodak od pojedinačne djelatnosti upisuje se iznos prema ukupnim primicima. Kod ispunjavanja PO-SD obrasca pronaći ćete tablicu koja vas svrstava u određene razrede. Ako ste poslovali svih 12 mjeseci i ostvarili prihod od 17.000€ (treći porezni razred), godišnji paušalni porez na dohodak iznosi 2.976,31€ i njega upisujete u ovo polje, a u polje do upisujete broj mjeseci, u ovom slučaju 12. Ako ste radili primjerice 8 mjeseci tada računate (2.976,31€/12)*8=1984.21€.

Polje VI. iznos je jednak iznosu u polju IV.

Polje VII. obračun paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

U polje VII. 1. Upisuje se porezna obveza u iznosu od 248,03€xbroj mjeseci poslovanja

VII.2. prirez porezu na dohodak – upisujete postotak prireza mjesta u kojem poslujete. Provjerite postotak prireza vašeg grada ovdje.

VII.3. – zbrojite iznos polja VII. 1 i VII.2 i upišite u polje VII.3., te isti iznos upišite u polje VII.5.

VII.6. – ukupno uplaćeni paušalni porez na dohodak – ovdje upisujete ukupan iznos koji ste kroz godinu uplatili za paušalni porez.

Ako postoji razlika između uplaćenog i obveze paušalnog poreza upisujete ju u polje VII.7a ili VII.7b. Ne zaboravite da razliku koju ste dužni podmiriti morate učiniti najkasnije do 15. siječnja, odnosno dana slanja PO-SD obrasca.

VIII.8 – iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza porezu na dohodak utvrđuje se prema prometu godine za koju podnosite obrazac. Podijelite polje VII.3 ili VII.5 s 12. Iznos koji dobijete upisujete u ovo polje i prema njemu plaćate poreznu obvezu za iduću godinu.

Nakon što ste obrazac provjerili, a zatim i poslali unosite priloge, ako su potrebni.  Pripazite ako se pojave greške, ako je poruka žute boje, obrazac možete predati. Ako je poruka crvene boje, morate ispraviti polje koje je navedeno u crvenoj poruci. Ako ste primili iznos subvencije za samozapošljavanje isti ne ulazi u primitke no morate poslati dopis kojim obrazlažete zašto niste unijeli taj iznos u ukupan zbroj.

I dalje vam sve djeluje jako zbunjujuće i mislite da ne možete sami ispuniti PO-SD obrazac? Drago mi je da vam mogu u tome pomoći. Javite se putem e-maila i riješimo vas muke po obrascu!

Sviđa vam se što ste pročitali? Podijelite sadržaj na društvenim mrežama.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Back to Top

You cannot copy content of this page